Využití posudku

Posudek lze využít v následujících případech:
   Vklad nepeněžního majetku do společnosti
   Vyřazení nepeněžního majetku ze společnosti
   Koupě či prodej vozidla
   Vypořádání dědického řízení
   Vypořádání společného jmění manželů
   Změna vlastnictví
   Posouzení výše škody apod.