Nabízené služby

Stanovení obecné ceny
Stanovení výše majetkové újmy
Stanovení výše škody
Posouzení technického stavu
Poradenství při koupi a prodeji
Zapůjčení náhradního vozu