Ceník

Cena posudku je stanovena individuálně dohodou, je závislá na náročnosti a rozsahu jeho provedení a na počtu oceňovaných vozidel.

Posudek zpravidla vypracuji do 5-ti dnů, po dohodě do 24 hodin od provedené prohlídky za předpokladu doložení všech potřebných dokladů
Nejsem plátce DPH.

Orientační ceník:

Osobní vozidla Nákladní vozidla
Stanovení obecné ceny vozidla 800-1600 Kč 1500-2300 Kč
Stanovení výše majetkové újmy 1600-2200 Kč 2000-3000 Kč
Náklady na dopravu 5 Kč/km