Reference

Oceňování motorových vozidel provádím na základě živnostenského opravnění:

Živnost ohlašovací vázaná - Oceňování majetku pro věci movité

Jsem absolventem:
   Vysoké učení technické v Praze - Fakulta dopravní
   Vyšší odborná škola dopravní - Diagnostika silničních vozidel

Praxe:
Již více než šest let působím v oblasti servisních služeb koncernu Volkswagen.