Předmět oceňování

Osobní a užitková vozidla
Nákladní vozidla
Motocykly
Přívěsy, návěsy
Stroje a zařízení
Ostatní movitý majetek